Controlelijst: Voor het eerst een blogbericht aanmaken

Pas beginnende bloggers zetten vaak heel veel uitroeptekens in hun tekst om de indruk te wekken dat de tekst interessant en levendig is. Haal ze weg! Doorloop deze controlelijst .

Als u heeft besloten om een bedrijfsblog te maken, dan is dit een handige controlelijst om na te gaan of alles in orde is. Hebt u er al een of twee geschreven? Geen probleem, dat is nu juist het mooie van online publiceren: u kunt altijd teruggaan en er nog iets aan veranderen. Houd de punten nadien in gedachten voor het volgende blogbericht.

Controlelijst met zeven punten

  1. Spelling en grammatica: Misschien hebt u de spellingscontrole op de computer gebruikt, maar heeft u de tekst eigenlijk nog een keer doorgelezen vanaf het begin? Het is eenvoudig om een woord over te slaan of het verkeerde woord te gebruiken, dus lees de tekst nog een keer goed door voordat hij live gaat.
  2. Hoe leest de kop? Kijk naar de titel van de blog en wees eerlijk voor uzelf: 'zou ik hierdoor aangemoedigd worden dit te lezen?'. Is er vaktaal gebruikt die een normale lezer niet zou begrijpen? Zorg ervoor dat de kop interessant is en de inhoud weergeeft, zodat lezers weten wat ze mogen verwachten. Wordt de lezer aangetrokken, zonder dat u meteen alles al vertelt? Bijvoorbeeld: 'Weet u hoeveel het gemiddelde aantal lessen is voordat personen hun rijbewijs behalen'. Hier vindt u meer informatie over het opstellen van een goede kop voor een blogbericht.
  3. Mensen houden van diagonaal lezen: Wanneer potentiële klanten op het web surfen, hebben ze geen zin om grote stukken tekst door te lezen. Bij online informatie vinden personen het prettig als het in eenvoudig te verteren korte stukjes is verdeeld. Lijsten met verschillende punten zijn dus zeer geschikt.
  4. Controleer de lay-out: Zorg dat er niet meer dan één of twee zinnen per paragraaf staan en dat daar ruimte tussen zit. Gebruik vette subkoppen om de tekst onder te verdelen.
  5. Doe niet kinderachtig: Staat er aan het eind van elke zin een uitroepteken? Pas beginnende bloggers zetten vaak veel te veel onnodige uitroeptekens in hun tekst om de indruk te wekken dat de tekst interessant en levendig is. Haal ze weg! (Daar was het uitroepteken wel nodig)
  6. Ontbrekende links? In het algemeen is het een goed idee om een of twee links toe te voegen aan een post. Wordt er bijvoorbeeld een product vermeld, link dan naar de productpagina op de website van de fabrikant. Of vermeld interne links: als er iets in de tekst voorkomt dat elders op de website uitgebreider wordt besproken, zorg dan voor een link daar naartoe. Het is niet nodig om de woorden 'hier klikken' te gebruiken; het is beter als de link in de context staat, zoals hierboven.
  7. Hebt u een afbeelding gebruikt? Het is steeds goed om een paar afbeeldingen op te nemen in een blogpost. Probeer goede afbeeldingen te verzamelen en bouw uw eigen voorraadje van foto's op. Kopieer ze niet zomaar van internet, want het kan best zijn dat er auteursrecht op van toepassing is. Een andere mogelijkheid is een abonnement op een online afbeeldingenbibliotheek. Even een waarschuwing: 'gratis' afbeeldingenbibliotheken verstrekken vaak alleen maar afbeeldingen op voorwaarde dat die niet commercieel gebruikt worden.