Een gids voor vormelementen

Of de website nu een eenvoudig contactformulier bevat of de webtoepassing over allerlei vormen beschikt: het vormontwerp is essentieel voor de bruikbaarheid ervan.

Een formulier bestaat uit een reeks invoervelden waarmee de gebruiker met de website kan communiceren, meestal om elders informatie op te slaan. 'Elders' is vaak een e-mail of een database op de servers van de website. HTML (Hyper Text Markup Language ) heeft ontwerppatronen voor elk van de vormelementen. Elk element is ontworpen voor een specifiek doel. Bedenk daarom goed waarvoor u elk element voor wilt gebruiken en wat voor informatie u wil verkrijgen. Hoe zien de verschillende vormelementen er nu precies uit?

Tekstvelden

Tekstvelden zijn bedoeld om kleine hoeveelheden alfanumerieke gegevens te verzamelen.

Tekstvakken

Tekstvakken zijn in feite hetzelfde als tekstvelden maar zijn handiger om grote hoeveelheden alfanumerieke gegevens te verzamelen.

Keuzerondjes

Met keuzerondjes laat u de gebruiker één enkele optie uit een lijst van items selecteren.

Keuzelijsten

Deze uitklapbare lijsten lijken op keuzerondjes in de zin dat de gebruiker slechts één optie uit een lijst kan selecteren. Een lange lijst keuzerondjes kan echter veel ruimte in beslag nemen, terwijl een uitklapbare keuzelijst veel compacter is.

Keuzelijsten voor meerdere opties

Hiermee kunnen gebruikers meerdere opties uit een lijst kiezen. Aankruisvakjes Ook hier kunnen gebruikers meerdere opties uit een lijst selecteren, maar dan door de betreffende vakjes aan te kruisen.

Knoppen

Knoppen zijn oorspronkelijk de elementen die deuw browser aangeven om iets te doen met de informatie in het formulier, door bijvoorbeeld een e-mail te verzenden of in te loggen op een sociaal netwerk. Deze acties zijn tegenwoordig mogelijk met elk vormelement. Toch wordt de knop nog steeds het meest gebruikt voor acties, en verwachten gebruikers ook dat er met een knop een bepaalde actie wordt uitgevoerd.

Labels

Dit is misschien wel het belangrijkste formulierelement. Labels laten de gebruikers weten welke informatie in welke tekstvelden ingevoerd moet worden. Labels zijn de verhaalvertellers en richtingaangevers. Zonder labels is de gebruiker totaal verloren in een zee van anonieme vormelementen.