Tip voor hoogwaardige webcontent: de eerste versie is altijd waardeloos

Niemand schrijft een perfecte eerste versie webcontent... of zelfs een tweede. Neem de tijd om de webteksten te bewerken, dat zal de website alleen maar ten goede komen.

Bij het schrijven van een websitetekst (of een boek, krantenartikel of andere tekst) is het creatieve proces nog niet klaar als u bij de laatste bladzijde aanbelandt. Nog lang niet zelfs. Proeflezen en redigeren is essentieel, dus hier vindt u enkele goede tips om die eerste versie te bewerken naar publicatiemateriaal:

Schrijf bij de eerste versie lekker door

Probeer die eerste versie pas te redigeren als u klaar bent. Laat de woorden op de pagina vloeien zoals ze in u opkomen. Ga niet terug om alvast veranderingen aan te brengen. Waarom? Omdat het creatieve proces heel anders is dan het eindbewerkingsproces. Als de hersenen beide dingen tegelijk moeten doen, zet u ze niet 100% in voor elk proces. Maak de eerste versie af en ga dan terug om de tekst helemaal overhoop te gooien.

Neem afstand

Begin niet meteen met redigeren zodra u klaar bent met schrijven. U bent dan nog te zeer betrokken en merkt soms opvallende fouten niet meer op. Doe liever een paar uurtjes iets anders en kom er dan op terug. Of beter nog: ga de dag erna verder.

Gebruik minder lettergrepen

Als u een lang woord kunt vervangen door een korter woord, doe dat dan vooral! Dit is vooral belangrijk voor webteksten, waar personen teksten 'scannen' in plaats van woord voor woord doorlezen.

Laat woorden weg

Als u, zoals hierboven, een uitdrukking van drie of vier woorden kunt vervangen door één woord, doe dat dan. Denk daarbij aan uitdrukkingen als 'met betrekking tot' en 'op dit moment' en vervang ze met 'over' en 'nu'.

Lees hardop

Lees uw tekst hardop voor. Als u een paragraaf meerdere keren herschreven en opnieuw gelezen hebt, kan het zijn dat de hersenen registreren wat er hoort te staan en niet wat er daadwerkelijk staat. Door de tekst hardop te lezen krijgt u een ander perspectief en spoort u sneller fouten op.

Spelling, interpunctie en grammatica

Kijk ze alle drie na. Controleer ze dan nog eens. Laat ze tot slot door iemand anders controleren. Als dat iets te ijverig klinkt, bekijk het dan eens vanuit het perspectief van de klant. Als een bedrijf niet eens de moeite neemt om goed te spellen op zijn site, komt het dan over als een bedrijf dat moeite doet om een goede service te leveren?