Tips om actief te zijn als het op webcontent aankomt

De active voice, ofwel actieve constructies, gebruiken op een website geeft een gevoel van urgentie en van directheid. Klanten worden erdoor aangemoedigd de volgende stap te nemen.

Heeft de spellingscontrole van Microsoft Word u ooit wel eens op de vingers getikt voor het gebruik van de passieve constructie? Dat is een vaak voorkomende slechte gewoonte. Als het op webcontent aankomt, moet u zoveel mogelijk de actieve constructies proberen te gebruiken.

Wat is de active voice of de actieve constructie?

Deze zinnen staan allemaal in de actieve constructie:

  • Ik heb een boterham gesmeerd.
  • Iedereen vond de speeches na het eten leuk.
  • Louis won de wedstrijd.

Let op de manier waarop de structuur van deze zinnen steeds hetzelfde is. Het is duidelijk wie het onderwerp van de zin is (ik, iedereen, Louis) en dat het onderwerp van de zin de handeling uitvoert (gesmeerd, genoot, won). Hieronder volgen dezelfde drie zinnen, maar dan in de passive voice of passieve constructie:

  • De boterhammen zijn door mij gesmeerd.
  • De speeches na het eten werden door iedereen leuk gevonden.
  • De wedstrijd werd door Louis gewonnen.

Het onderwerp van de zinnen is veranderd, het zijn de boterhammen, de speeches en de wedstrijd geworden. Het verschil is dat het onderwerp van de zin nu iets aangedaan wordt, het onderwerp van de zin doet het niet zelf.

Waarom de actieve constructie?

Kort gezegd leidt het tot eenvoudigere zinnen met meer energie en directheid. Het onderwerp van de zin voert de handeling uit, in plaats dat het lijdelijk iets ondergaat. Dit geeft een gevoel van dynamiek en beweging. Dit is erg belangrijk bij webcontent. Internetgebruikers moeten spanning en inspiratie voelen bij wat ze lezen. Als dat niet zo is, klikken ze al snel op Terug om naar een andere site te gaan.
Bovendien leidt de actieve constructie meestal tot kortere zinnen. Alle drie de zinnen hierboven hebben minder woorden in hun actieve vorm dan in hun passieve vorm. Op internet, waar personen scannen en niet in detail lezen, maken langere zinnen het alleen maar moeilijker om de informatie snel op te nemen.
Het probleem is dat het zo eenvoudig is om een gewoonte te maken van de passieve constructie, vooral als u vroeger veel essays of formele documenten heeft opgesteld. *Passieve frasen zoals 'er werd een experiment uitgevoerd' komt u in dat soort teksten om de haverklap tegen, omdat het professioneler klinkt dan 'ik heb een experiment gedaan'. Maar online content is anders. Online content moet direct, duidelijk en zo 'actief' mogelijk zijn.
*De laatste zin van de eerste paragraaf schreef ik in eerste instantie zo op: 'Als het op webcontent aankomt, moet er zoveel mogelijk de actieve constructie gebruikt worden', voordat ik doorhad wat ik zojuist had getypt. Ironisch toch?