Wat betekent webtoegankelijkheid in de gebruikerservaring van goed webdesign?

Maak de website in een keer toegankelijk voor iedereen, dan hoeft u geen geld uit te geven aan verbeteringen van het ontwerp op een later tijdstip, dan komen er ook meer leads binnen.

Samenvatting

Webtoegankelijkheid betekent dat u de website toegankelijk en bruikbaar maakt voor iedereen. Het betekent dat de website inclusief is voor de volledige bevolking, niet alleen sommige personen. Webtoegankelijkheid betekent dat personen met een handicap het web ook kunnen gebruiken. Dit is belangrijk, want als de website niet toegankelijk is, is dat in sommige landen een overtreding van de wet. U kunt klanten kwijtraken, een slechte reputatie krijgen en later extra kosten moeten doen om de site toch toegankelijk te maken. Een goede webtoegankelijkheid is goed voor uw zaken, omdat iedereen de website kan gebruiken.

De officiële definitie (van W3C)

“Webtoegankelijkheid betekent dat personen met een handicap het web kunnen gebruiken. In het bijzonder betekent webtoegankelijkheid dat personen met een handicap het web kunnen waarnemen, begrijpen, erop navigeren, interactief kunnen zijn en aan het Web kunnen bijdragen. Ook komt webtoegankelijk ten goede aan andere groepen, zoals oudere personen met wijzigende capaciteiten door hun hogere leeftijd. Webtoegankelijk is van toepassing op alle handicaps die de toegang tot het web kunnen bemoeilijken, inclusief visuele, auditieve, fysieke, aan het spraakvermogen gerelateerde, cognitieve en neurologische handicaps."

Wat gebeurt er als uw website niet toegankelijk is?

Als uw website niet toegankelijk is:

  • heeft u later misschien meer kosten om deze toch toegankelijk te maken
  • raakt u klanten kwijt Een website met een slechte webtoegankelijkheid staat gelijk aan het dichtslaan van de deur in het gezicht van een gehandicapte klant. Het is meer dan onbeleefd, het komt neer op discriminatie en het links laten liggen van mensenrechten.
  • krijgt u een slechte reputatie online. Een ontoegankelijke website geeft een slechte indruk van uw bedrijf.
  • begaat u in sommige landen een overtreding en kunt u vervolgd worden.

Hoe helpt webtoegankelijkheid mijn bedrijf?

  • Inkomsten

    Als iedereen de site kan gebruiken maakt het bedrijf meer kans op omzet.

  • Goed voor de zaken

    Door een aantal richtlijnen te volgen kunt u ervoor zorgen dat de website toegankelijk is voor alle klanten, inclusief klanten met een handicap, zoals blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden.