Wat is de optimale lengte van een webvideo?

De optimale lengte van een webvideo is voornamelijk afhankelijk van de doelstellingen, de content en de doelgroep. De gouden regel is dat hij nooit langer mag zijn dan nodig is.

De juiste lengte van een internetvideo is afhankelijk van verscheidene factoren. De belangrijkste daarvan zijn: de doelstellingen, de content en het doelpubliek. Bestandsgrootte en beperkingen van bandbreedte zijn ook van belang, want de video moet wel makkelijk en snel te streamen zijn. Onderzoek bij online winkelkanalen toont aan dat kijkers kortere webvideo's van begin tot einde afkijken, maar dat bij video's van 90 seconden of langer, kijkers afhaken. De meeste kijkers houden ook niet van erg korte filmpjes (minder dan 20 seconden), omdat die niet voldoende informatie geven. Uit het onderzoek blijkt dat de ideale lengte van een online video ongeveer 40 seconden is. Dit onderzoek werd uitgevoerd op advertentiefilmpjes van producten. Informatievideo's houden de aandacht langer vast. Als een online video maar interessant genoeg is, zal er naar gekeken worden.

Doelstellingen

Denk goed na wat het doel van de video is. Het wordt gebruikt om een product aan te prijzen, een aangeboden dienst uit te leggen, een proces te beschrijven of om te laten zien hoe onderhoud aan een product uitgevoerd moet worden. Leg voor u begint vast wat het doel van de video is en houd dit tijdens het hele productieproces in gedachten.

Content

Het is de moeite waard om na te denken over de boodschap en het doel van de video. Vergeet niet dat kijkers het vaak druk hebben en als ze op zoek zijn naar informatie, willen ze die snel kunnen vinden. Als het saai is of ze worden afgeleid, dan haken ze af. Zorg dat de content relevant is. Dit zal tot op grote hoogte de lengte van de video bepalen.

Doelgroep

Voor wie is de video bedoeld? De meeste klanten hebben het druk. Als ze op zoek zijn naar iets dat u aanbiedt, willen ze snel over de gewenste informatie beschikken.

Bestandsgrootte en bandbreedte

Hoe langer de video en hoe hoger de definitie, vooral bij video's met professionele productiewaarden en een zwaar grafisch aspect, hoe groter het bestand. Hiervoor is meestal speciale hosting nodig, dat het geheel natuurlijk duurder maakt. Op YouTube is de maximale bestandsgrootte bijvoorbeeld 2GB. Dit probleem kan omzeild worden door de video's op te delen in kleinere clips, die sneller laden. Ook krijgen de kijkers zo de kans om zelf te kiezen wanneer ze een 'aflevering' bekijken, of bekijken ze alleen maar die sectie waarin ze geïnteresseerd zijn.

Veranderende technologie

De digitale technologie is veranderd en blijft ook op razendsnel tempo veranderen. Snellere computers, monitoren met hoge definitie en meer bandbreedte maken het makkelijker en aantrekkelijker om lange online video's op volledig scherm te bekijken. Dit heeft een effect op de optimale lengte van een video, hoewel deze in principe voornamelijk bepaald moet worden door het doel en de content.