Wat is een goede bedrijfsstrategie voor e-commerce?

Een goede e-commercestrategie is doelgericht en helpt om de algemene bedrijfsdoelstellingen te behalen. Stel doelen voorop om de e-commercestrategie te laten werken.

Voor het uiteenzetten van een goede bedrijfsstrategie voor e-commerce gebruikt u hetzelfde planning- en voorbereidingsproces als bij elke andere zakelijke activiteit. Of het nu om een opstartend of bestaand bedrijf gaat waarmee u online zaken wilt doen; u moet in ieder geval de volgende zaken overwegen:

 • Wilt u zowel fysiek als online handelen, of richt u zich volledig op e-commerce?
 • Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen? Dit heet een SWOT-analyse.
 • Is het product- of dienstenaanbod geschikt voor online verkoop, en moet u daar eventueel dingen aan veranderen?
 • Hoe verhouden uw prijzen die zich met degene van de concurrent en gaan er met een online winkel nog specifieke markten voor u open?
 • Gebruikt de concurrent ook e-commerce, en zo ja: kunt u vaststellen hoe dat voor hen een succesvol (of juist niet) is?
 • Hoe kunt u uw merk en aanbod laten differentiëren binnen de markt?

Doelen voorop stellen

Met de antwoorden op de bovenstaande vragen kunt u de doelen voorop stellen die u met e-commerce wilt bereiken. Een goede test is om te zorgen dat die doelen 'SMART' zijn, oftewel:

 • Specifiek: de doelen moeten duidelijk en gericht zijn, en nauwkeurig omschrijven wat u wilt bereiken. Dus niet alleen 'een online winkel opzetten', maar 'voor het begin van mijn nieuwe boekjaar een online winkel opgezet hebben'.‘
 • Meetbaar: zo bepaalt u of de strategie succes heeft. De doelstellingen moeten dus meetbaar of te beoordelen zijn, bijvoorbeeld: het aantal personen dat zich aanmeldt voor een loyaliteitsprogramma of de waarde van de totale online verkopen. Onthoud: als u het niet kunt meten, kunt u het niet beheren.
 • Aanvaardbaar: de doelen moeten aanvaardbaar zijn, anders kunnen de frustraties oplopen. Dat betekent echter niet dat ze eenvoudig moeten te behalen zijn. De doelstellingen voor e-commerce moeten u tot het uiterste laten gaan. U moet misschien nieuwe vaardigheden aanleren en moet bijna zeker op een andere manier het bedrijf leren runnen.
 • Relevant: de doelen moeten betrekking hebben op het bedrijf, en de doelen voor e-commerce moeten op één lijn liggen met de algemene doelstellingen van het bedrijf.
 • Tijdgebonden: bepaal een datum of tijd waarop het e-commercedoel behaald moet zijn. Zo zorgt u dat u zich op de taak concentreert en die niet te lang laat aanslepen. De bedrijfsstrategie voor e-commerce komt altijd overeen met deze SMART-doelen, dus test tijdens de ontwikkeling elk element van de strategie ten opzichte van de doelstellingen. Als de doelstellingen niet worden bereikt, pas de strategie dan aan.