Wat zijn IP-adressen, domeinnamen en URL's?

Domeinnamen zijn beschrijvende woorden voor de identificatie van een IP-adres, en maken deel uit van een URL om pagina's in een website te identificeren.

IP-adressen

IP of 'internet protocol' is een lijst regels die bepalen hoe gegevens over internet worden verstuurd. IP werkt naast nog een andere lijst regels die TCP (Transmission Control Protocol) genoemd worden, en het hele systeem wordt het 'TCP/IP-model' genoemd.

Een  IP-adres bestaat uit een reeks nummers met punten ertussen, zoals 79.171.80.198. Die reeks nummers wordt in het TCP/IP-model gebruikt om individuele computers of apparaten (bijv. printers) van elkaar te onderscheiden op internet.

Domeinnamen

Lange nummers zijn natuurlijk moeilijker te onthouden of te herkennen dan woorden, daarom wordt op internet een domeinnaam gebruikt om een IP-adres op een eenvoudigere manier uit te drukken (soms meer dan een).

Domeinnamen hebben twee delen, die door een punt van elkaar worden gescheiden, bijvoorbeeld bedrijfabc.be. Aan de linkerkant van de punt staat vaak de naam van het bedrijf of de persoon, en dit wordt het midleveldomein genoemd. Rechts van de punt staat het topleveldomein, bijvoorbeeld .com, .be, .org enz.

URL's

De URL (Uniform Resource Locator) is het volledige adres dat in een internetbrowser wordt ingetypt om een webpagina te vinden.

Elke pagina op een website heeft een eigen URL. De startpagina heeft meestal de basis-URL, met onderliggende pagina's die door een extra element (of 'label') worden onderscheiden.

De verschillende labels van een URL worden door schuine strepen, dubbele punten en punten van elkaar gescheiden. Bijvoorbeeld:

http://www.bedrijfabc.be/contact.htm

In dit geval is:

  • http het protocol dat wordt gebruikt om de gegevens voor de website via internet te verzenden
  • www de afkorting van World Wide Web
  • bedrijfabc.be de domeinnaam die het IP-adres van de website identificeert
  • contact de subpagina
  • html ‘HyperText Markup Language’, de code waarin de webpagina is geschreven