Openbare instelling

Als uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen

 

  • staan we allen die, in het kader van de betreffende wetgeving, een beroep op ons doen, bij in de uitoefening van hun rechten en afgeleide rechten in de werkloosheidssector of de aanverwante sectoren,
  • en gaan we over tot de betaling van hun werkloosheids- of andere uitkeringen.

 

In dit kader informeren we de gebruikers die zich tot ons wenden, stellen we hun dossier van uitkeringsaanvraag samen, maken we dit dossier over aan de RVA en betalen we de uitkeringen op basis van de door de RVA afgeleverde goedkeuring.

 

We bieden de gebruikers ook de mogelijkheid hun betalingen en de stand van zaken van hun dossier te raadplegen via ‘Mijn HVW-dossier’.

 

De HVW bestaat uit een hoofdzetel en 34 lokale diensten verspreid over het land, “uitbetalingsbureaus” genoemd.

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Contacteer ons

Stationsplein, 43
8800 Roeselare

 
051 20 17 11