De Gregorio & Partners

De Gregorio & Partners Architecten nv Architectuur op basis van research, niet vanuit het beeld.

Wij willen onderzoek doen naar de architectuur: haar functie, programma, techniciteit, budget, maar ook naar haar omgeving, haar roots en de relatie met de stedelijke identiteit. Kortom, onderzoek naar ‘samenhang’. Onze visie draait rond de polen. Stedelijke identiteit en Communicatie. Stedelijke identiteit is de rode draad in onze zoektocht naar de Stad. Communicatie is essentieel om een zo breed mogelijk sociaal draagvlak te creëren. Vooral de publieke ruimte staat centraal. Voor meer details: www.degregorio.be

Lees meer