Geverifieerde onderneming Wat is een geverifieerd bedrijf?

OCMW Wemmel

  • De Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel

OCMW onthaal : 02 462 03 00
OCMW sociale dienst : 02 462 03 00
OCMW dienst tewerkstelling : 02 462 03 00
OCMW contactpunt rap-op-stap : 02 462 03 00
OCMW dienst huisvesting : 02 462 03 00
OCMW toewijzing pro deo-advocaat : 02 462 03 00
OCMW permanentie vzw Dyzo : 02 462 03 00
OCMW lokaal dienstencentrum – activiteiten : 02 462 03 30
OCMW lokaal dienstencentrum – thuisdiensten en zorgloket : 02 462 03 20
OCMW Residentie Geurts : 02 451 06 00

Details

Categorie:
Sociale & maatschappelijke instellingen